Räkna ut semesterdaglön manuellt

För anställda som använder semestervillkor 10 kan du räkna ut en semesterdaglön manuellt.

Gör så här:

Börja med att kontrollera inställningarna för semesterdaglön i företagsinställningarna.

 1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Semester.
 2. Välj 10 - Semesterlagen, anställd med semesterdaglön.
 3. Kontrollera vilken procentsats semesterdaglönen ska beräknas med vid fältet Semesterlön.
 4. Kontrollera och gör inställning om den semestergrundande frånvaron ska beräknas med en snittimlön eller timlön.

Om företaget vill att den semestergrundande frånvaron ska värderas med en snittimlön enligt beräkningen Semestergrundande lön/Semestergrundande arbetstid, timmar ska rutan Använd snittimlön istället för beräknad timlön vid värdering av semestergrundande frånvaro markeras under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester.

Om företaget vill att den semestergrundande frånvaron ska värderas med den anställdes beräknade timlön ska rutan inte markeras. För timavlönade används den anställdes timlön och för månadsavlönade används den anställdes beräknade timlön.

Alt 1: Värdering av frånvarotimmar = Semestergrundande frånvarotimmar * snittimlön

Alt 2: Värdering av frånvarotimmar = Semestergrundande frånvarotimmar * timlönen/grundtimlönen

Formel för att beräkna snittimlön:

semestergrundade lön/semestergrundade arbetstid i timmar = snittimlön

Om semestergrundande lön för timavlönad saknas så är timlön = snittimlön

Om semestergrundande lön för månadsavlönad saknads så gäller följande formel:
månadslön/avtalstid/sysselsättninggrad % = snittimlön

 1. Klicka på OK och sedan Avbryt för att stänga företagsinställningarna.

När du gjort dessa kontroller ska du skriva ut ackumulatorlistan.

 1. Välj Utskrifter och Spårning - Utskrifter, Övrigt - Ackumulatorlista.
 2. Markera Annan period och välj datumintervall i fälten Fr o m och T o m.
 3. Klicka på Urval.
 4. Markera fältet Ackumulator, kolumnen Urval.
 5. Klicka på knappen Välj flera.
 6. Markera ackumulatorerna Semestergrundande arbetstid, timmar, Semestergrundande frånvaro, timmar, Semestergrundande lön och Semestergrundande rörlig lön.
 7. Klicka på OK.
 8. Markera Anst - Namn (tgt. inst.) och Välj flera om du vill göra urval anställda i dialogen Urval.
 9. Klicka på OK.
 10. Klicka på OK igen.
 11. Klicka på Skriv ut.

I ackumulatorlistan visas de värden som behövs för att räkna ut semesterdaglönen manuellt. Under Personal - Anställda, fliken Semester finns uppgift om betalda semesterdagar och semesterlön i procent.

((Semestergrundande lön + Semestergrundande rörlig lön + Värdering av frånvarotimmar) * Semesterlön%) / Betalda semesterdagar = Semesterdaglön

 1. Välj Personal - Anställda, fliken Semester.
 2. Skriv in värdet beräknat enligt följande formel i fältet Semesterdaglön:

((Semestergrundande lön + Semestergrundande rörlig lön + Värdering av frånvarotimmar) * Semesterlön%) / Betalda semesterdagar = Semesterdaglön

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.