Resultatenheter

Under Lönearbete - Resultatenheter registrerar du de resultatenheter (avdelningar, kostnadsställen) som du bokför på i företagets redovisning. Med hjälp av registrering på resultatenheter kan du få uppföljning på lönekostnader till exempel för en enskild anställd eller för en avdelning på företaget.

Om du vill bokföra på resultatenheter måste du först aktivera funktionen.

Gör så här:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring.
  2. Markera Resultatenhet vid fältet Redovisning av lönekostnader görs på.

När du sedan väljer Lönearbete - Resultatenheter öppnas fönstret Resultatenheter och markören placeras alltid på sista raden i listan. Registret har bara ett visningsläge, listläget, och listan sorteras alltid efter koden.

Relaterade avsnitt

Bokför anställdas löner på resultatenhet och projekt
Bokföring lönebesked
Skapa ny resultatenhet
Ändra resultatenhet
Radera resultatenhet