Visma Lön 600

SCB Konjunkturstatistik löner för privat sektor (KLP)

Programdelen hittar du under Rapportering - SCB konjunkturstatistik löner för privat sektor. SCB genomför månatliga undersökningar hos företag och organisationer inom den privata sektorn. Statistiken kan gälla för vilken månad som helst under året och ska lämnas in i slutet av månaden efter redovisningsperioden. Rapportering görs för anställda som fyllt 18, men inte 67 år.

Företag som blir utvalda att lämna statistiken är enligt lag skyldiga att lämna in uppgifterna.

Du skriver ut statistiken från löneprogrammet och fyller i uppgifterna på den blankett du fått från SCB.

Innan du tar ut statistikuppgifterna ska du kontrollera att alla anställda har korrekta inställningar för SCB. Du skriver in uppgifterna i anställningsregistret på fliken Statistik. Även om uppgifterna inte varit korrekta under mätperioden blir lönestatistiken rätt så snart du gjort ändringarna.

Det är också viktigt att de lönearter du använder har korrekt inställning för hur de ska ackumuleras till de olika rutorna på lönestatistiken. På alla lönearter som är standard är inställningen gjord. Det är viktigt att du kontrollerar att de lönearter du gjort själv har rätt inställning.

Du kopplar lönearterna till rätt ruta på lönestatistiken i löneartsregistret på fliken Övriga uppgifter.

Även om uppgifterna inte varit korrekta under mätperioden blir lönestatistiken rätt så snart du gjort ändringarna.

Statistiken går på Händelsedatum vilket betyder att lönearter utan datum hämtar sina värden från löneperiodens t o m-datum på aktuellt lönebesked och lönearter med datum kommer med i rapporten på den månaden som lönearten är registrerad på.

Alla anställda som är mellan 18-66 år kommer med på rapporten, såvida de inte har en markering i rutan Anställd redovisas ej. Rutan finns i anställningsregistret, på fliken Statistik under rubriken SCB Konjunkturstatistik, löner för privat sektor.

De löner som redovisas är bruttolöner, dvs löner före skatt.

Relaterade avsnitt

Skriv ut SCB Konjunkturstatistik löner för privat sektor (KLP)

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...