SCB Konjunkturstatistik löner för privat sektor (KLP)

Programdelen hittar du under Rapportering - SCB konjunkturstatistik löner för privat sektor. SCB genomför månatliga undersökningar hos företag och organisationer inom den privata sektorn. Rapportering görs för anställda som fyllt 18, men inte 67 år.

Företag som blir utvalda att lämna statistiken är enligt lag skyldiga att lämna in uppgifterna. På scb.se kan du se sista svarsdatum för respektive mätmånad.

Alla anställda som är mellan 18-66 år kommer med på rapporten, om de inte har en markering under Personal - Anställda, fliken Statistik, i rutan Anställd redovisas ej under rubriken SCB Konjunkturstatistik, löner för privat sektor.

Det är viktigt att de lönearter du använder har korrekt inställning för hur de ska ackumuleras till de olika rutorna på lönestatistiken. På alla lönearter som är standard är inställningen gjord. Det är viktigt att du kontrollerar att de lönearter du gjort själv har rätt inställning.

Du kopplar lönearterna till rätt ruta på lönestatistiken under Lönearbete - Lönearter på fliken Övriga uppgifter.

Även om uppgifterna inte varit korrekta under mätperioden blir lönestatistiken rätt så snart du gjort ändringarna.

Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget. De löner som redovisas är bruttolöner (löner före skatt).

Uppgifterna som lämnas ska vara utbetalda löner under statistikmånaden. Lönerader som finns med på löneutbetalningen med datum inom löne- och avvikelseperioden redovisas. Om det på löneutbetalningen finns sjukfrånvaro eller andra händelser med datum som ligger med start- och slutdatum tidigare än dessa perioder kommer de inte med i statistiken.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.