Låst eller olåst lönekörning innan semesterårsavslut - kalenderår

När du arbetar med kalenderår (1 januari - 31 december) som semesterår ska semesterårsavslutet göras efter januarilönen eftersom alla avvikelser för föregående år ska vara registrerade och med på en lönekörning.

Du måste vänta med att göra semesterårsavslutet till du har gjort lönekörningen i januari på det nya året. All lön och alla avvikelser som rör det gamla semesteråret måste vara utbetalda innan du kan få en korrekt beräkning av semesterdagar och semesterlön.

Om lönekörningen behöver vara låst eller kan vara olåst när du gör semesterårsavslutet ser du här:

Om du låser lönekörningen innan du gör semesterårsavslutet kommer det på den anställdes lönebesked visas preliminära semesterdagar för det kommande semesteråret.

Vi rekommenderar inte att du låser upp lönekörningen efter semesterårsavslutet, värdet kan då räknas om för betalda semesterdagar som ligger på lönekörningen.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.