Låst eller olåst lönekörning innan semesterårsavslut

Om den sista lönekörningen innan semesterårsavslutet ska vara låst eller ej när du gör semesterårsavslutet beror på om du arbetar med kalenderår eller generellt semesterår och skiljer sig åt mellan semestervillkoren.

Relaterade avsnitt