Redovisning av sjuklönekostnad på arbetsgivardeklarationen vid nedsättning av arbetsgivaravgiften

Sjuklönekostnaden som ska redovisas i fältkod 499 på arbetsgivardeklarationen ska beräknas på den nedsatta arbetsgivaravgiften för anställda som har nedsatt arbetsgivaravgift på grund av arbete med forskning och utveckling, arbete i område med regionalt stöd eller växa-stöd för första anställd. Arbetsgivaren ska alltså redovisa den kostnad för arbetsgivaravgifter som man faktiskt betalar.

I avsnittet Anställda, fliken Skatt och arbetsgivaravgift kan du läsa hur inställning för nedsättning av arbetsgivaravgifter görs i Visma Lön 600.

skatteverket.se kan du läsa mer om avdrag för forskning och utveckling.

Vi beskriver här exempel på hur sjuklön beräknas och redovisas i fältkod 499 på arbetsgivardeklarationen för ett företag med anställda som har nedsättning av arbetsgivaravgiften.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.