Skapa ny utskrift

Gör så här:

 1. Välj Utskrifter och Spårning - Skapa egna utskrifter.
 2. Klicka på Ny.
 3. Välj Tom utskrift och klicka på OK.
 4. Välj vilket register du vill använda till utskriften. Det gör du i fältet Register.
 5. Skriv i fältet Rubriktext in ett namn för utskriften. Det är detta namn som kommer att visas under Utskrifter.
 6. Välj typ. Lämplig typ föreslås efter valet av register. Du kan välja Tabell med delsummor, Tabell som inte har delsummor eller Etikett.

Tabellutskrift är en enklare tabellista utan summeringar där du kan hämta information från ett register. I Tabell med delsummor kan du hämta information från flera register och dessutom göra fler anpassningar av utskriften. Etikett väljer du om du vill göra en utskrift för etikettark. Information till utskriften hämtar du från ett register. Vid val av register föreslås lämplig typ.

 1. Välj vilket eller vilka beskrivningsfält du vill ha med. Beskrivningsfälten visas längst till vänster på utskriften. Du klickar på den tomma raden under Beskrivningsfält och väljer med hjälp av den listknapp som visas. Den här möjligheten finns enbart för tabell med delsummor. Här anger du även för vilka begrepp du vill visa delsummeringar.
 2. Välj vilka kolumner du vill ha med, genom att klicka för respektive fält i listan till vänster. Vilka fält som visas beror på vilket register du har valt.
 3. Om du har valt typen Tabell kan du välja sortering genom att klicka på knappen Sortering.
 4. Gör eventuella övriga urval, med hjälp av knappen Urval, längst ner till vänster.
 5. Om du vill ändra inställningar, t ex om du vill ha liggande utskrift, klickar du på knappen Inställningar och gör dina val där.
 6. Spara utskriften genom att klicka på knappen Spara och skriv in ett namn. Om den ska vara tillgänglig för alla under Utskrifter sparar du den direkt under mappen Rapporter\Gemensamma.

Varje användare får automatiskt en egen mapp under mappen Rapporter. Mappens namn blir användarens signatur. Utskrifterna kan antingen sparas i en användarmapp eller i mappen Gemensamma.

 1. När du är klar kan du välja att skriva ut utskriften direkt eller förhandsgranska den och skriva ut därifrån.

Du kan även spara utskriften som en textfil som du sedan kan importera i något annat program. Klicka med höger musknapp i något av fälten i den färdiga utskriften (inte i någon beskrivningsdel) och välj Skriv ut till textfil. Detta format är t ex lämpligt för import i Excel. Du kan även välja att kopiera innehållet till Urklipp. Detta kan du sedan enkelt klistra in i exempelvis Excel.

Relaterade avsnitt

Urval
Skapa egna utskrifter

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.