Snabbval, företagsinställningar

När du arbetar med snabbval i kalendariet och vid löneregistreringen får du förslag på vilka lönearter som ska användas.

Snabbvalen täcker de flesta företags behov och det är därför inte ofta du behöver ändra inställningarna. Det är framför allt om du skapat egna lönearter som du behöver ändra snabbvalsinställningarna.

Gör så här för att ändra inställning för ett snabbval:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Snabbval.
  2. Markera snabbvalet i listan.
  3. Klicka på Ändra snabbvalsinställningar.

Du når samma val om du väljer Lönearbete - Lönearter, dubbelklickar på den löneart du vill koppla ett snabbval till och därefter klickar på länken Koppla löneart till snabbvalstyp.

  1. Klicka på registersymbolen till höger i fältet Löneart och välj vilken löneart snabbvalstypen ska kopplas till.

När det står Auto vid en snabbvalstyp finns det inga alternativa lönearter att koppla till. Den löneart som är förinställd av programmet väljs. Om du vill välja en annan löneart måste du först skapa en ny. Läs mer i avsnittet Skapa eller kopiera löneart.

Om det står Fel i kolumnen finns det flera lönearter att välja mellan och du måste välja vilken löneart som ska gälla för snabbvalet.

  1. Klicka på Spara.

Fältförklaringar

Relaterade avsnitt

Företagsinställningar
Skapa nytt företag
Egna lönearter
Registrera uttag av semester med snabbvalet Semester, uttag
Registera sjukfrånvaro med snabbvalet Sjuk
Registrera vård av barn med snabbvalet Vård av barn
Registrera komptid med snabbvalet Tidbank
Registrera frånvaro med snabbvalet Övrig frånvaro
Registrera tid med snabbvalet Timlön, övertid och OB
Registrera utlägg med snabbvalet Resor, kost och utlägg

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.