Registrera utlägg med snabbvalet Resor, kost och utlägg

Ett smidigt sätt att registrera avvikelser i kalendariet är att använda programmets snabbval. När du registrerar avvikelser med hjäp av snabbval visas vilka lönearter som kommer att skapas. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Snabbval kan du ändra inställningar för snabbvalen. Läs mer i avsnittet Snabbval, företagsinställningar.

Gör så här för att registrera resor, traktamenten, kostavdrag med mera i kalendariet:

  1. Välj Lönearbete - Kalendarium.
  2. Välj anställd i listan.
  3. Markera datum när registreringen ska gälla och välj Resor, kost och utlägg under Snabbval.
  4. Välj vilken typ av registrering som ska göras och ange värde vid respektive löneart.

Snabbvalet Resor, kost och utlägg skiljer sig från de övriga snabbvalen i programmet. Skillnaden är hur programmet kopplar lönearter till snabbvalet. I detta snabbval visas alla lönearter som finns tillgängliga för vald typ. Om du exempelvis väljer Traktamente så visas alla lönearter för traktamente och du får själv välja typ av traktamente. När du skriver in ett värde på en löneart uppdateras listan Lönearter som kommer att skapas.

  1. Klicka på OK.

Relaterade avsnitt

Snabbval, företagsinställningar
Koppla löneart till snabbvalstyp
Egna lönearter
Registrera lönehändelser i kalendariet
Registrera lönehändelser direkt i lönekörningen
Fördelning på Resultatenhet i snabbval
Fördelning på Projekt i snabbval
Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.