Registrera uttag av semester med snabbvalet Semester, uttag

Ett smidigt sätt att registrera avvikelser i kalendariet är att använda programmets snabbval. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Snabbval kan du ändra inställningar för snabbvalen. Läs mer i avsnittet Snabbval, företagsinställningar eller ta en titt på filmen Registrera avvikelser och arbetad tid med kalendariet.

Det går inte att påverka i vilken ordning semesterdagarna ska tas ut, utan uttag av semesterdagar görs enligt den ordning som anges i semesterlagen. Det innebär att de senast intjänade semesterdagarna alltid tas ut före uttag av sparade semesterdagar.

Gör så här för att registrera uttag av semesterdagar i kalendariet:

  1. Välj Lönearbete - Kalendarium.
  2. Välj anställd i listan.
  3. Markera datum när registreringen ska gälla och välj Semester, uttag under Snabbval.
  4. Gör inställningar i dialogen Snabbval - Semester, uttag.

Vad som visas i bilden beror på vilka inställningar som gäller för den anställde du arbetar med, exempelvis om den anställde är arbetare eller tjänsteman och har fast månadslön eller timlön.

Under Lönearter som kommer att skapas visas vilka lönearter som kommer att skapas på lönebeskeden när du skapar en lönekörning för den aktuella perioden och för vilka dagar semesterdagar kommer att tas ut.

Om du vill byta ut eller lägga till lönearter i listan väljer du Koppla löneart till snabbvalstyp. I avsnittet Egna lönearter finns en lista med de vanligaste typerna av lönearter som du enkelt kan skapa själv i programmet.

Om du försöker ta ut fler semesterdagar än kvarvarande semesterdagar så skapas inga lönearter. Om du vill ändra perioden för uttag av semester kan du göra det vid fälet Datumintervall.

  1. Klicka på OK.

Uttag av semester är nu registrerat i kalendariet och kommer automatiskt med på lönekörningen för perioden.

Relaterade avsnitt