Registrera vård av barn med snabbvalet Vård av barn

Ett smidigt sätt att registrera avvikelser i kalendariet är att använda programmets snabbval. När du registrerar avvikelser med hjäp av snabbval visas vilka lönearter som kommer att skapas. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Snabbval kan du ändra inställningar för snabbvalen. Läs mer i avsnittet Snabbval, företagsinställningar.

Gör så här för att registrera vård av sjukt barn i kalendariet:

  1. Välj Lönearbete - Kalendarium.
  2. Välj anställd i listan.
  3. Markera datum när registreringen ska gälla och välj Vård av barn under Snabbval.

Vad som visas i bilden beror på vilka inställningar som gäller för den anställde du arbetar med, exempelvis om den anställde är arbetare eller tjänsteman och har fast månadslön eller timlön.

  1. Om frånvaron gäller del av dag kan du markera Timmar/dag och ange antal timmar för frånvaron. Om du istället vill ange frånvaro för del av dag i procent, markerar du Procent av dag och anger en procentsats, exempelvis 50 om frånvaron gäller halv dag. Om frånvaron gäller hel dag behöver du inte ange något här eftersom 100 procent av dag är förvalt.

Under Lönearter som kommer att skapas visas vilka lönearter som kommer att skapas på lönebeskeden när du skapar en lönekörning för den aktuella perioden och för vilka dagar frånvaro kommer att registreras. Om du vill ändra perioden för frånvaron kan du göra det vid fälet Datumintervall.

Om du vill byta ut eller lägga till lönearter i listan väljer du Koppla löneart till snabbvalstyp. I avsnittet Egna lönearter finns en lista med de vanligaste typerna av lönearter som du enkelt kan skapa själv i programmet.

  1. Klicka på OK.

Frånvaron är nu registrerad i kalendariet och kommer automatiskt med på lönekörningen för perioden.

Relaterade avsnitt

Snabbval, företagsinställningar
Koppla löneart till snabbvalstyp
Egna lönearter
Registrera lönehändelser i kalendariet
Registrera lönehändelser direkt i lönekörningen
Fördelning på Resultatenhet i snabbval
Fördelning på Projekt i snabbval
Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.