Synkronisera internettjänster

Till löneprogrammet finns tilläggstjänsterna Visma Lön Anställd, Mitt Lönebesked och Visma Resa & Utlägg som gör att lönearbetet blir både enklare och mer effektivt. Med hjälp av dessa tjänster kan de anställda själva registrera frånvaro, övertid, reseräkningar, utlägg och liknande fortlöpande under månaden.

Under Arkiv - Synkronisera internettjänster kan du välja vilka uppgifter som ska synkroniseras mellan Visma Lön 600 och internettjänsterna.

Synkroniseringen sker automatiskt varje gång du skapar en ny lönekörning.

  • Synkronisera register - Vid detta val hämtas ingen information till din lönekörning utan bara uppgifter till och från register. Läs mer under Synkronisera register.
  • Synkronisera register och lönekörning - Vid detta val hämtas både register och information från tjänsterna till din lönekörning som väljs under Lönekörning. Läs mer under Synkronisera register och lönekörning.

Om du använder fler än en av internettjänsterna synkroniseras uppgifter för tjänsterna samtidigt. Om en anställd har flera reseräkningar av samma slag under samma månad så slås dessa ihop i löneprogrammet.

Observera att det är väldigt viktigt att både e-postadress och namn som anges i Visma Lön och på vismaspcs.se stämmer överens och tillhör den person som uppgifter ska synkroniseras för. Det är angiven e-postadress som används vid synkroniseringen. Om uppgifterna inte stämmer överens ersätts uppgifterna i Visma Lön med de uppgifter angivna på vismaspcs.se.

Läs om hur du uppdaterar uppgifterna på vismaspcs.se och i avsnittet Anställda, fliken Personuppgifter.

Relaterade avsnitt

Internettjänster
Kom igång med Visma Lön Anställd för företaget
Kom igång med Visma Resa & Utlägg
Kom igång med Mitt Lönebesked/Kivra för företaget

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.