Gränsvärden för semesterdaglön för anställda anslutna till Teknikavtal IF Metall

Ersättningarna för OB-tillägg och övertidstillägg ska läggas in på respektive löneart för OB-tillägg och övertidstillägg i Teknikavtalet IF Metall.

Vid utbetalning av semesterlön per dag kan programmet ta hänsyn till gränsvärden. Markera rutan Ta hänsyn till gränsvärden för semesterdaglön under Personal - Anställda på fliken Semester för anställda om hänsyn ska tas till gränsvärden.

Kontroll om semesterutfyllnad (gränsvärde) ska utgå görs på följande sätt:

  1. Först beräknas semesterlönen per dag enligt följande:
    Månadslön *5,4% + rörlig del per dag (den rörliga delen per dag är ett dolt värde, på den anställde visas endast klumpbeloppet)
  2. Månadslönedelen tar hänsyn till den anställdes sysselsättningsgrad för intjänandet av dagarna och aktuell sysselsättningsgrad för den anställde. Talet jämförs med gränsvärdet för semesterdaglön och med hänsyn till den deltidsanställdes sysselsättningsgrad för intjänandet av dagarna.
  3. Det är semesterdaglönen, den del som baseras på månadslönen, som ska justeras så att den tillsammans med den rörliga semesterdaglönen kommer upp i minimidaglönen. Om företagsinställningen är Betala ut semestertillägg vid uttagstillfället är semestertillägget inbakad i semesterlönen. Formeln är därmed Månadslön * 4.6% + Månadslön * 0,8%.
  4. Om det beräknade beloppet är mindre än gränsvärden, och den anställde har en markering i rutan Ta hänsyn till gränsvärden för semesterdaglön i anställningsregistret, utbetalas istället ett belopp motsvarande gränsvärdet.
  5. Vid utbetalning av semestertillägg, som ett engångsbelopp, görs en kontroll mot gränsvärden - i vissa fall kan utbetalning av semestertillägg inte göras.

Enligt Teknikföretagarna har de anställda inte tjänat in så mycket att semestertillägget ska betalas vid ett tillfälle, den anställda får dock mer än månadslön *5,4% vid uttag av semester.

Vill företaget ändå betala ut 0,8 vid ett tillfälle kan du använda löneart 3216 Semestertillägg betalda semesterdagar och markera att den ska användas för semestervillkor 40. Du kan sedan välja att dra tillbaka �?förskottet�? när du betalar ut semestern, då de anställda haft sin semester, med samma löneart och omvänt tecken eftersom programmet betalar ut semesterdaglönen enligt gränsvärdet för de anställda. Eller får du manuellt räkna om den semesterdaglön som betalas ut vid uttagstillfället, alltså dra bort 0,8% från à-priset.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.