Tidkoder

Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Integrationer klickar du på knappen Tidkoder när du vill titta på, ändra eller skapa nya tidkoder. Då visas de tidkoder som används för registrering av arbetstid och frånvaro i Visma Tid. Alla tidkoder utom Flex är kopplade till ett snabbval i löneprogrammet. Ett annat alternativ är att koppla tidkoderna direkt till en löneart. Flextid är inte kopplad eftersom det bara kan hanteras i Visma Tid och inte i löneprogrammet.

Om du lägger till egna tidkoder i Visma Tid måste du även registrera dem i Visma Lön 600. Det finns ingen automatisk uppdatering från Visma Tid till löneprogrammet.

Om du för över ett löneunderlag från ett annat program än Visma Tid måste du registrera de tidkoder som finns där och koppla dem till lönearter i Visma Lön 600.

Ändra koppling mellan tidkod och snabbval eller löneart

  1. Ställ markören i kolumnen Löneart/snabbval till höger om den tidkod du vill ändra.
  2. Klicka på registersymbolen till höger i fältet.

I listan som visas finns programmets alla snabbval och lönearter.

  1. Koppla tidkoden till ett annat snabbval eller en annan löneart.

Registrera ny tidkod

  1. Ställ markören på en tom rad längst ner i listan.
  2. Ange tidkod.
  3. Ange benämning.
  4. Koppla den nya tidkoden till en löneart eller till ett snabbval.

Ta bort tidkod

  1. Markera tidkoden som du vill ta bort.
  2. Högerklicka och välj Radera tidkod.
  3. Klicka på Spara.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.