Registrera/ändra tidkod

Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Import/Export kommer du åt Tidkoder. Klicka på knappen Tidkoder när du vill titta på, ändra eller skapa nya tidkoder.

I dialogfönstret visas de tidkoder som används för registrering av arbetstid och frånvaro i Visma Tid. Alla tidkoder utom Flex är kopplade till ett Snabbval i löneprogrammet. Ett annat alternativ är att koppla tidkoderna direkt till en löneart. Flextid är inte kopplad eftersom flex bara kan hanteras i Visma Tid, inte i löneprogrammet.

Om du lägger till egna tidkoder i Visma Tid måste du även registrera dem i Visma Lön 600. Det finns ingen automatisk uppdatering från Visma Tid till löneprogrammet.

Om du för över ett löneunderlag från ett annat program än Visma Tid måste du registrera de tidkoder som finns där och koppla dem till lönearter i Visma Lön 600.

Ändra koppling mellan tidkod och snabbval eller löneart

  1. Ställ dig i kolumnen Löneart/snabbval till höger om den tidkod du vill ändra och klicka på registersymbolen till höger i fältet.

I listan som visas finns programmets alla snabbval och lönearter.

  1. Du kan nu koppla den aktuella tidkoden till ett annat snabbval eller en annan löneart.

Registrera ny tidkod

  1. Ställ dig på en tom rad längst ner i listan och skriv in Tidkod och Benämning på tidkoden.
  2. Koppla den nya tidkoden till en löneart eller till ett snabbval.

Ta bort tidkod

  1. Ställ dig på den tidkod du vill ta bort, högerklicka och välj Radera tidkod eller klicka på Delete.
  2. Klicka på Spara eller tryck på Ctrl+S för att spara de förändringar du gjort och fönstret stängs.

Om du klickar på Avbryt stängs fönstret utan att ändringar sparas.

Relaterade avsnitt

Import/Export, företagsinställningar

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.