Registrera/ändra utläggskod

Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Import/Export kommer du åt Utläggskoder. Klicka på knappen Utläggskoder när du vill titta på, ändra eller skapa nya utläggskoder.

I ett nytt företag visas här de utläggskoder som finns som standard för registrering av utlägg i Visma Tid och som ska komma med på löneregistreringen. Alla utläggskoder är kopplade till en löneart i löneprogrammet. Du kan ändra, ta bort och registrera nya utläggskoder.

Om du lägger till egna utläggskoder i Visma Tid måste du även registrera dem i Visma Lön 600. Det finns ingen automatisk uppdatering från Visma Tid till löneprogrammet.

Om du för över ett löneunderlag från ett annat program än Visma Tid måste du registrera de utläggskoder som finns där och koppla dem till lönearter i Visma Lön 600.

Ändra koppling mellan utläggskod och löneart

  1. Ställ dig i kolumnen Löneart till höger om den utläggskod du vill ändra och klicka på registersymbolen till höger i fältet. I listan som visas finns programmets alla lönearter.
  2. Du kan nu koppla den aktuella utläggskoden till en annan löneart.

Registrera ny utläggskod

  1. Ställ dig på en tom rad i listan och skriv in Utläggskod och Benämning.
  2. Koppla den nya utläggskoden till en löneart.

Ta bort utläggskod

  1. Ställ dig på den utläggskod du vill ta bort, högerklicka och välj Radera utläggskod eller klicka på Delete.
  2. Klicka på Spara eller tryck Ctrl+S för att spara de förändringar du gjort och fönstret stängs.

Om du klickar på Avbryt stängs fönstret utan att ändringar sparas.

Relaterade avsnitt

Import/Export, företagsinställningar

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.