Utskrifter

Alla utskrifter finns samlade under Utskrifter och Spårning - Utskrifter.

I den vänstra delen av fönstret ser du en lista över de utskrifter som finns tillgängliga för dig, både fasta utskrifter, som levereras med programmet, och egna.

Egna utskrifter skapar du under Utskrifter och Spårning - Skapa egna utskrifter. Läs mer i avsnittet Skapa egna utskrifter.

Här följer en beskrivning av fält och knappar i fönstret Utskrifter.

Relaterade avsnitt

Urval
Sortering
Skriv till
Förhandsgranska utskrift
Personalkort

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.