Växa-stöd för första anställda

Växa-stöd innebär att företaget betalar en lägre arbetsgivaravgift (10,21 procent) under 24 månader för den första anställda. Enligt en ny tillfällig regel så innefattas även den andra som anställs i företaget under perioden 1 juli 2021 - 31 december 2022.

För att uppfylla kraven för växa-stöd ska anställning pågå i minst tre månader och arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller bara den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad.

Hur länge reducering av arbetsgivaravgiften görs beror på när anställningen började.

  • För företag som anställt en första person före den 1 mars 2018 reduceras arbetsgivaravgiften i 12 månader.
  • För företag som anställer en första person mellan den 1 mars 2018 och 31 juli 2019 och den anställde fortfarande arbetar kvar i företaget reduceras arbetsgivaravgiften i 24 månader. För att företaget ska få reducerad arbetsgivaravgift för de perioder som företaget betalat full arbetsgivaravgift måste företaget göra en omprövning av arbetsgivardeklarationen.
  • För företag som anställer en första person från och med den 1 augusti 2019 reduceras arbetsgivaravgiften i 24 månader.

Under Personal - Anställda, fliken Skatt och arbetsgivaravgift markerar du rutan Växa-stöd för första anställda för anställda som har rätt till växa-stöd. Då kommer arbetsgivaravgiften att reduceras för den anställde de första 24 månaderna.

arbetsgivardeklarationen visas ett kryss i 062 på individuppgiften och arbetsgivaravgiften på huvuduppgiften i 487 ska därmed minskas.

skatteverket.se kan du läsa mer om växa-stöd.

Relaterade avsnitt