Hur justerar jag flexsaldot?

Välj anställd i listan under Anställda. För anställda som har avtal som hanterar flexsaldo visas knappen Justera flexsaldo.

Det går inte att justera flexsaldot för en period som är klarmarkerad.

För anställda som har avtal som hanterar flextid visas det aktuella flexsaldot under Flexsaldo. Registreringar för kommande perioder ingår i saldot. Om justeringar av flexsaldot har gjorts av löneadministratör så ingår även dessa i flexsaldot.

Under Justera flexssaldo kan du göra en manuell justering av flexsaldot genom att ange hur mycket saldot ska öka eller minska med. Du kan även ange det saldo som ska gälla efter justeringen vid tim:min.

Justering av flexsaldo kan användas:

  • när företaget börjar använda Visma Lön Anställd och du vill lägga in ett ingångsvärde.
  • om en anställd har ett minussaldo som du vill göra avdrag för på lönen.
  • om en anställd har ett plussaldo som du vill betala ut ersättning för.