Hur fungerar flex- och kompsaldon i kalendern och på den anställde?

Du kan se flex- och kompsaldot bakåt i tiden i Visma Lön Anställd. Flexen summeras i förväg vilket gör att om du till exempel har en anställd som är deltidssjuk och har det inlagt till slutet av månaden så räknas övrig tid i minusflex fram tills dess att arbetad tid registreras.

Vad ser löneadministratören?

  • Anställdas kalender aktuell månad: Aktuellt flex- och kompsaldo
  • Anställdas kalender föregående månad: För varje klarmarkerad period ser du vilket saldo det var denna period när den låstes
  • Anställda – flex-kompsaldo flexsaldo för senast klarmarkerad perioden.

Vad ser den anställde?

  • Min kalender aktuell månad: Aktuellt flex-kompsaldo
  • Min kalender – tidigare månad: För varje klarmarkerad period ser du vilket saldo det var denna period när den låstes.

För att korrekt saldo för komp ska visas i Visma Lön måste du göra en synkronisering.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.