Registrera och följ upp din arbetstid i mobilen med appen Visma Lön Anställd

När du använder Visma Lön Anställd eller Visma Min Lön kan du se du dina lönebesked i appen Visma Lön Anställd. Om företaget har aktiverat integration med Kivra skickas lönebeskeden automatiskt vidare dig om du har en digitala brevlåda hos dem. Om du använder Visma Lön Anställd kan du dessutom registrera och följa upp din arbetstid direkt i mobilen.

Appen följer de inställningar som finns i Visma Min Lön/Visma Lön Anställd och synkroniseras fortlöpande. Det gör att informationen i appen hela tiden är uppdaterad.

Appen finns även på engelska. Språket i appen styrs av din enhets språkinställningar.

Ladda ner appen här:

Relaterade avsnitt