Säg upp och avaktivera Visma Lön Anställd eller Visma Min Lön för företaget i Visma Lön

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Gör så här för att avaktivera Visma Lön Anställd eller Visma Min Lön för hela företaget:

  1. Öppna Visma Lön.
  2. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Integrationer.
  3. Ta bort markeringen vid Använder Visma Lön Anställd/Använder Visma Min Lön.
  4. Du får nu godkänna att anställda inte längre kommer att kunna använda tjänsten och att all information om anställda och företaget i Visma Lön Anställd kommer att tas bort. För Visma Min Lön får du godkänna att inga nya lönebesked kommer att skickas eller visas när tjänsten är avaktiverad.
  5. Klicka på Spara.

Synkronisering mellan tjänsten och Visma Lön Anställd sker automatiskt.

  1. Säg upp ditt avtal via Säg upp ditt avtal hos Visma Spcs.

Relaterade avsnitt

Supportforum