Status för lönebesked skickade till Kivra

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Lönebesked som skickats till Visma Min Lön skickas automatiskt vidare till Kivra om den anställde har en digital brevlåda hos dem. Lönebeskeden visas både i de anställdas digitala brevlåda hos Kivra och i Visma Min Lön. Anställda som inte har någon digital brevlåda hos Kivra ser endast sina lönebesked i Visma Min Lön.

Information om de skickade lönebeskeden visas under menyvalet Kivra i Visma Lön Anställd/Visma Min Lön. I fönstret Skickade lönebesked visas i kolumnen Information om sändningen status för sändningen. Här beskriver vi de meddelanden som kan förekomma.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.