Nytt i Visma Lön Anställd

Nyheter och förändringar i Visma Lön Anställd presenteras här.

Juli 2020

Nytt val för att justera flexsaldo

För löneadministratörer finns ett nytt val för att justera de anställdas flexsaldo. Tidigare gick det bara att öka eller minska flexsaldot, men nu går det även att ange ett nytt saldo i timmar och minuter. Justeringen görs genom att markera den anställde under Anställda och sedan klicka på Justera flexsaldo och välja Ange saldo. Vid tim:min anger du det saldo som ska gälla efter justeringen. Läs mer i avsnittet Hur justerar jag flexsaldot?.

Navigera smidigare mellan kalendern och attestfunktionen

När du som är löneadministratör arbetar i kalendern finns nu knappen Gå till attest som gör att du enkelt kommer till programdelen för att attestera den anställdes tidrapport för perioden. Under Attestera finns knappen Gå till kalender som är en genväg tillbaka till kalendern.

De nya genvägarna visas bara för dig som är löneadministratör.

Förbättringar i tidrapporten

Nu visas när en anställd har justerat tidsregistreringar. Den tidigare registreringen (som gällde innan justeringen), visas inom parentes i tidrapporten. För att justerade tidsregistreringar ska visas på rapporten markerar du valet Visa justerade tidsregistreringar under Tidrapport. Här finns också det nya valet Visa borttagna tidsregistreringar. Tidrapporten måste vara av typen Specificerad för att de nya valen ska vara aktiva. Läs mer i avsnittet Tidrapport.

Justeringar visas tydligare

En raderad tidsregistrering ska visas med överstruken text på den anställdes tidrapport och om löneadministratören justerar ett resultat ska det visas i fet och kursiv text. Tidigare fungerade detta inte i alla lägen, men det är nu åtgärdat.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.