Personalliggare

Personalliggare är en förteckning över vilka som arbetar på arbetsplatsen. Här visas även närvaroregistreringar och vem som har gjort korrigeringar i tidsregistreringen. Den ska uppdateras dagligen och vara lättillgänglig vid kontroll av Skatteverket. Läs mer om kraven på skatteverket.se.

Företag som bedriver verksamhet inom branscherna restaurang, tvätteri, fordonsservice kropps- och skönhetsvård och livsmedels- och tobaksgrossist måste enligt lag föra personalliggare. Även byggbranschen har detta krav, men personalliggaren i Visma Lön Anställd är inte anpassad för den branschen. På vismaspcs.se kan du läsa mer om vad som gäller för personalliggare för byggbranschen.

Det kan vara bra att föra personalliggare även om företaget inte bedriver verksamhet inom de branscher där det är ett krav, exempelvis om företaget vill ta ut statistik på hur anställda har jobbat under en viss period.

Enligt Skatteverket ska även oavlönade personer och inhyrd personal från bemanningsföretag finnas med i personalliggaren. Anställda som inte finns upplagda i Visma Lön och som enligt Skatteverket ska finnas med i personalliggaren, måste därför föras i en manuell personalliggare.

Arbete som ett annat företag utför tillfälligt hos er behöver inte föras i personalliggaren. Exempel på sådant arbete kan vara om ni anlitat servicetekniker från ett annat företag.

Gör så här för att ta ut en personalliggare:

  1. Välj Statistik/Rapporter - Personalliggare.

Om Personalliggare inte visas i menyn väljer du Inställningar - Företagsinställningar och klickar på knappen Visa attest.

  1. Välj vilken period personalliggaren ska gälla för under Från och med datum och Till och med datum.
  2. Välj vem personalliggaren ska tas ut för eller välj Alla om personalliggaren ska tas ut för alla anställda.

Om du markerar Visa även inaktiva visas även anställda som inte längre använder Visma Lön Anställd, men som gjort registreringar i tjänsten.

  1. Välj Skapa personalliggare.
  2. Välj Skriv ut om du vill skriva ut personalliggaren på en skrivare.

Enligt Skatteverkets krav ska personalliggaren sparas i två år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut. Om du har brutet eller förlängt räkenskapsår kan det innebära att du måste spara liggaren längre än tre år.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.