Terminalläge

Terminalläget är en variant av Visma Lön Anställd där anställda kan stämpla in och ut på en gemensam dator eller iPad. Det går också att använda terminalläget för att stämpla in och ut från den egna datorn utan att behöva logga in i Visma Lön Anställd.

Det är bara de anställda som ska registrera sin tid som kan logga in i terminalläget. Löneadministratörer eller attestansvariga kan enkelt hitta till terminalläget via Visma Lön Anställd. Välj Inställningar - Företagsinställningar och klicka på Visa Terminalläge i menyn för att enklare hitta dit.

Du som är anställd måste logga in och starta Visma Lön Anställd via webben eller via appen Visma Lön Anställd innan du loggar in i terminalläget.

Gör så här som anställd:

  1. Logga in på den dator där terminalläget ska användas och klicka länken https://timeclock.vismaonline.com/terminal.
  2. Välj knappen Logga in.
  3. Ange inloggningsuppgifter till vismaspcs.se.

Alla som ska stämpla in och ut på en gemensam dator ska välja Logga in första gången terminalläget används på den gemensamma datorn. Då läggs en stämplingsruta med namn samt knappar för in- och utstämpling till. Varje stämplingsruta får även ett nummer, vilket är användbart om det finns flera anställda med samma för- och efternamn.

Om du slutar tidigare än sluttiden i arbetsschemat kan du registrera typ av frånvaro i samband med att du stämplar ut. Då registreras korrekt antal timmar för arbetad tid och frånvaro.

Under kugghjulet kan du välja att sortera stämplingsrutorna i namn- eller nummerordning. Om du väljer Ta bort alla stämplingsrutor loggas alla användare ut och behöver logga in på nytt innan de kan stämpla in eller ut.

Om en anställd inte längre ska använda terminalläget tas stämplingsrutan bort genom att klicka på krysset uppe i högra hörnet.