Terminalläge

Detta avsnitt gäller bara för dig som är inloggad som användare. Du kan inte logga in i terminalläget som löneadministratör eller attestansvarig.

Med hjälp av terminalläget i Visma Lön Anställd kan alla anställda stämpla in och ut på en gemensam dator eller iPad. Terminalläget kan även användas för anställda som vill stämpla in och ut från sin dator utan att behöva logga in i Visma Lön Anställd. Terminalläget kan bara kan användas för att stämpla in och ut. Övrig tidsregistrering måste göras i Visma Lön Anställd.

Alla anställda måste logga in och starta Visma Lön Anställd via webben eller via appen Visma Lön Anställd innan de loggar in i terminalläget.

Gör så här för att logga in i terminalläget:

  1. Logga in på den dator där terminalläget ska användas och klicka länken https://timeclock.vismaonline.com/terminal.
  2. Välj knappen Logga in.
  3. Ange inloggningsuppgifter till vismaspcs.se.

Alla anställda som ska stämpla in och ut på en gemensam dator ska välja Logga in första gången de använder terminalläget på den gemensamma datorn. Då läggs en stämplingsruta med den anställdes namn samt knappar för in- och utstämpling till. Varje stämplingsruta får även ett nummer, vilket är användbart om det finns flera anställda med samma för- och efternamn som ska använda terminalläget.

Om en anställd inte längre ska använda terminalläget tas stämplingsrutan bort genom att klicka på krysset uppe i högra hörnet.

Under Inställningar kan du välja att sortera stämplingsrutorna i namn- eller nummerordning. Där kan du även välja att ta bort alla stämplingsrutor.

Supportforum