Vad innebär det att ta hänsyn till sysselsättningsgrad för intjänandeåret av de sparade dagarna?

Du väljer hur de sparade dagarna ska beräknas för ditt företag under Löneinställningar, fliken Semester.

Semesterlönen för sparade dagar beräknas olika beroende på om rutan Ta hänsyn till sysselsättningsgrad för intjänandeåret av de sparade semesterdagarna) är markerad eller ej. Valet finns bara för anställda med semestervillkor 20.

Semesterlagen rekommenderar att hänsyn inte ska tas till sysselsättningsgrad för intjänandeåret av de sparade dagarna. Därför är standard för nya företag att rutan inte är markerad.

Om rutan inte är markerad blir det ingen skillnad på semesterlönen för nya betalda eller sparade dagar.

Om rutan är markerad görs beräkning av semesterlön för betalda och sparade dagar så här:

Månadslön * (4,6% + Semestertillägg (0,8 alt 0,43%)) = Semesterdaglön

Semesterdaglönen / Aktuell sysselsättningsgrad * Genomsnittlig sysselsättingsgrad för intjänandeåret = Semesterdaglön vid ändrad sysselsättningsgrad

Det innebär att olika intjänandeår för de betalda och de sparade dagarna kan medföra olika semesterlöner om sysselsättningsgraden har ändrats.

Uträkningarna visas endast vid semesteruttaget.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.