Uppbokning av semesterskuld

Semesterdagar som de anställda tjänat in men ännu inte tagit ut är företagets skuld till de anställda. Semesterskulden du bokför ska motsvara den kostnad företaget får när semesterdagarna betalas ut.

I Visma Lön Smart bokas företagets semesterskuld och den beräknade arbetsgivaravgiften på beloppet upp automatiskt vid varje lönetillfälle. Det enda du behöver göra manuellt är att nollställa de konton som används innan du börjar använda funktionen. Därefter sköts allt automatiskt i programmet.

Gör så här för att aktivera funktionen:

  1. Välj Inställningar - Löneinställningar.
  2. Välj fliken Bokföring.
  3. Markera rutan Uppbokning av semesterskuld.

Innan du bokför semesterskulden första gången behöver du nollställa de konton du använder för semesterskuld. Detta behöver du bara göra en gång. Läs mer i avsnittet Nollställ konton för semesterskuld.

Hur semesterskulden bokförs

Semesterskulden delas upp på två bokföringskonton i balansräkningen: ett konto för semesterskulden till de anställda och ett konto för arbetsgivaravgifter beräknat på semesterskulden som ska betalas till Skatteverket.

Skulden bokas upp på lönekörningens bokföringsunderlag efter semesterskuldlistan, d v s hur semesterskulden ser ut för hela företaget fram till utbetalningsmånadens sista dag. Om löneperioden för både timavlönade och månadsavlönade är föregående månad, bokas semesterskulden upp till och med sista dagen i månaden innan utbetalningsdatumet.

På fliken Bokföring kan du se vilka konton som kommer att användas för semesterskulden och dess arbetsgivaravgifter. Du kan ändra kontona innan du påbörjar uppbokningen, alternativt ångra de bokföringsunderlag du redan gjort.

De konton som används som standard för att boka upp semesterskulden är 7090 - Förändring av semesterskuld (arb) och 7290 Förändring av semesterskuld (tjm). De motkonteras mot 2920 - Upplupna semesterlöner.

Arbetsgivaravgifterna för semesterskulden bokas mot 7519 - Arbetsgivaravgifter för semester-och löneskulder och motbokas mot 2941 - Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter.

Om du ångrar ett bokföringsunderlag kommer även uppbokningen av semester att ångras. När du har bokfört på nytt bokas den sedan upp igen enligt semesterskuldlistan. Händelser som skett på lönekörningar till och med ett visst datum ingår i uppbokningen eftersom semesterskuldlistan utgår från händelsedatum.

Om du har föregående månad som avvikelseperiod och vid ett bokslut vill få med alla händelser som skett under året (t ex till och med 31 december), kan du avvakta med att bokföra lönekörningen i december till du har skapat lönekörningen i januari och lagt in avvikelserna för december. När du sedan bokför december kommer avvikelserna från december också att ingå i uppbokningen.

Du kan alltid börja om från början med uppbokning av semesterskuld. Avmarkera rutan Uppbokning av semesterskuld och markera sedan rutan på nytt. Därefter behöver du nollställa semesterskulden och dess arbetsgivaravgifter på de konton som berör semesteruppbokningen i din bokföring. Detta eftersom hela företagets semesterskuld kommer att bokas upp igen på nästa bokföringsunderlag. Läs mer i avsnittet Nollställ konton för semesterskuld.

Relaterade avsnitt