Bokför semesterskuld

Vi rekommenderar att du skriver ut semesterskuldlistan varje månad och bokför förändringen av semesterskulden.

När du börjar arbeta i Visma Lön Smart har du kanske sedan tidigare en bokförd semesterskuld. I så fall behöver du stämma av ditt bokförda belopp på konto 2920 - Upplupna semesterlöner.

Differensen mellan ditt bokförda belopp på konto 2920 och semesterskulden enligt semesterskuldlistan kan du bokföra enligt nedanstående exempel vid varje lönekörning.

Supportforum