Skapa eller redigera helgdagsschema

För att välja vilka arbetstider som ska gälla för helgdagar, övriga arbetsfria dagar och arbetsdagar med förkortad arbetstid klickar du på knappen Helgdagsschema under Inställningar - Löneinställningar, fliken Arbetsscheman.

Om alla anställda på företaget inte har samma arbetstid för dessa dagar kan du skapa nytt helgdagsschema och koppla till respektive anställds arbetsschema.

Vill du ändra i ett befintligt schema klickar du på pennan under rubriken Åtgärder.

För att kopiera befintligt helgdagsschema klickar du på pennan under Åtgärder och sedan på knappen Kopiera.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.