Projekt

Om du vill bokföra de anställdas lön på projekt använder du funktionen Projekt.

Under Bokföring - Projekt kan du få fram historik och resultat för de olika projekten. Det finns också möjlighet att ta fram balans- och resultatrapporter baserade på ett eller flera projekt under Lön Smart - Rapporter.

Du aktiverar funktionen för projekt under Inställningar - Löneinställningar på fliken Bokföring. När funktionen är aktiverad visas valet Projekt under Bokföring i menyn till vänster.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.