Underlag till Fora

I januari varje år ska uppgift om de anställdas slutliga löner för föregående år rapporteras till Fora. Uppgiften om företagets faktiskt utbetalda löner används för att räkna ut slutlig kostnad för försäkringar och tjänstepension för föregående år och jämförs med hur mycket företaget har betalat till Fora. Justeringar av beloppet görs på nästkommande faktura från Fora. Rapporten används också för att beräkna och föra över pensionspremier till de anställdas pensionsförvaltare. Läs mer om rapporteringen på fora.se.

Ägare av företag som betraktas som företagare ska inte tas med i rapporteringen. För exempelvis aktiebolag räknas man som företagare om ägarandelen är minst 33,33 procent. Om ägarandelen är mindre betraktas man som övriga anställda och ska tas med i rapporteringen.

Innan rapporteringen till Fora ska du göra följande:

 • Gör inställningar för anställda som ska tas med i rapporten under Lön Smart - Anställda, fliken Rapportering. Läs mer i avsnittet Gör inställningar för att anställda ska tas med i rapporteringen till Fora.
 • Fyll i det Forabelopp som tjänades in innan ni började arbeta i Visma Lön Smart under Lön Smart - Anställda, fliken Ingångsvärden.
 • Lägg in avtalsnummer för Fora under Inställningar - Löneinställningar på fliken Löner och utbetalningar. Avtalsnumret finns i ditt försäkringsavtal.

Gör så här för att ta fram underlaget till Fora:

 1. Välj Lön Smart - Rapporter.
 2. Välj Underlag till Fora.
 3. Klicka på Skapa rapport.
 4. Se till att inkomstår är valt.
 5. Markera vilken typ av löner som ska vara med i rapporten.
 6. Markera Sammanställning om du vill få en sammanställning av slutliga uppgifter som ska rapporteras till Fora. Om du inte markerar rutan visas, förutom den sammanlagda lönekostnaden för företaget, även en detaljerad lista där lönen per anställd redovisas.
 7. Klicka på Skapa pdf.
 8. Logga in på Mina sidor på fora.se och rapportera uppgifterna manuellt.

Relaterade avsnitt

Supportforum