SIE-export av bokföringsunderlag från löneutbetalning och arbetsgivardeklaration

Om du arbetar med Visma Lön Smart i Visma eEkonomi bokförs underlaget från arbetsgivardeklarationen automatiskt och du behöver inte göra någon export.

Arbetar du med Visma Lön Smart fristående, utan koppling till Visma eEkonomi, gör du så här:

  1. Välj Inställningar - Import och export.
  2. Välj SIE-export av bokföringsunderlag från löneutbetalning och arbetsgivardeklaration.
  3. Klicka på Ny export.
  4. Välj för vilken period du vill exportera under Datum.
  5. Välj vad som ska exporteras vid Typ.
  6. Klicka på Exportera för att ladda ner SIE-filen.

Filen sparas lokalt på din dator. Vilken webbläsare du använder och dina inställningar avgör var filen kommer att sparas men vanligtvis sparas den i mappen “Hämtade filer”.