Reseräkning, fliken Utrikes

Du hittar fliken Utrikes under Startsida - Reseräkning.

Ange vilket eller vilka länder du besökt och tidpunkten då du anlänt till och avrest från respektive land.

Tid du tillbringat i luften eller till sjöss ska du bortse från. Tidpunkten för utresa eller inresa till ett land avgör traktamentet.

En reseräkning kan inte innehålla ett avbrott för t ex några dagars semester. En tjänsteresa med avbrott måste registreras som två separata resor.

 1. I fältet Utresa från visas Sverige. Ange datum och klockslag för när du passerade Sveriges gräns. Om du åkt båt eller flyg, ange avgångstid.
 2. Välj det land du först anländer till i fältet Inresa till. Om landet inte finns i listan väljer du Övriga länder.
 3. Ange datum och klockslag när du anlände till landet.

Om du besökt flera länder innan du kommit tillbaka till Sverige ska du nu registrera varje inresa till och varje utresa från ett land.

Det är mycket viktigt att du anger exakt tid varje gång du passerar gränsen till ett nytt land eftersom beräkning av traktamente baseras på dessa uppgifter.

 1. Klicka på Spara efter varje etapp. Varje etapp av resan visas i listan.

Du kan radera sista raden i listan genom att klicka på det röda krysset längst ut till höger på raden. Om du vill ändra en registrering i listan klickar du på ikonen som ser ut som en penna..

 1. Avsluta med att ange datum och klockslag för när du lämnade det sista landet för hemresa till Sverige och likaså för inresan till Sverige.
 2. Klicka på Nästa när du har registrerat alla eventuella delmål. Du kan också välja den flik du vill byta till.

Exempel

Din tjänsteresa startar från din bostad kl 7 en måndag. Samma dag reser du först till Frankrike, där du stannar några nätter och sedan till Tyskland. Du är hemma i din bostad kl 20 på fredag kväll samma vecka.

 1. Ange Resmål och Ändamål på fliken Resmål.
 2. Ange datum och klockslag för när du lämnar din bostad/arbetsplats och när du är tillbaka i bostaden/arbetsplatsen.

Du lämnar Sverige samma dag kl 13. I fältet Utresa från på fliken Utrikes är Sverige redan ifyllt, det går inte att ändra.

 1. Ange datum i fältet Datum. Det ska i detta fall stå samma dag som tjänsteresan börjar.
 2. Skriv 13:00 i fältet Lokal tid. Det klockslag du lämnar Sverige.

Du reser med flyg i vårt exempel.

 1. Välj Frankrike i fältet Inresa till och ange samma datum som för utresan. I Lokal tid anger du när planet landar t ex kl 15:00.

På onsdag samma vecka reser du från Frankrike till Tyskland.

 1. Välj Frankrike i Utresa från och ange Datum och Lokal tid för när du lämnar landet.
 2. Välj Tyskland i Inresa till och ange Datum och Lokal tid för när du kommer till Tyskland.

Fredag morgon lämnar du Tyskland för att resa hem.

 1. Välj Tyskland i Utresa från och ange Datum och Lokal tid för när du lämnar landet.
 2. Välj Sverige i Inresa till och ange Datum och Lokal tid för när du landar i Sverige.

Din tjänsteresa avslutas några timmar senare i din bostad. Tidpunkten för detta har du redan angivit på fliken Resmål.

Läs mer i Skatteverkets broschyr, Traktamenten och andra kostnadsersättningar.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.