Hur hanterar jag eget kapital för en Enskild firma i Visma Skatt & Bokslut Pro?

Inför ett nytt räkenskapsår ska bokföringen på eget kapital omföras till konto 2010. Visma Skatt & Bokslut Pro sköter detta per automatik via en systemverifikation i samband med årsavslutet för den enskilda firman. För att systemverifikationen ska skapas behöver du lägga till/skapa bilagan Eget kapital specifikation under Balansavstämning.

I och med att bilagan skapas görs omföringen av övriga eget kapital konton till 2010. Du kan se resultatet av omföringen på systemverifikationen under avsnittet Bokslutsverifikationer.

När det gäller Visma Skatt & Bokslut Pros automatiska kontroller och avstämning för eget kapital är tanken att du på huvudbilagan för eget kapital fyller i respektive avstämningsbelopp på varje kontorad.

Det vill säga avstämningsbelopp för till exempel konto:

  • 2011 Egna varuuttag

  • 2012 Avräkning för skatter och avgifter

  • 2013 Övriga egna uttag

  • 2016 Förändring i fond för verkligt värde

  • 2017 Årets kapitaltillskott

  • 2018 Övriga egna insättningar med flera

Anger du inte ett avstämningsbelopp kommer programmet visa dig en avstämningsdifferens mellan det omförda beloppet och kontosaldot (som nu är noll efter omföringen).

Om du har missat att skriva in ett avstämningsbelopp och får en differens kan du enkelt skriva in differensen som avstämningsbelopp på huvudbilagan för att bli av med differensen.

Läs mer i avsnittet Eget kapital specifikation (för enskild firma).

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.