Hur informerar jag i årsredovisningen att företaget påverkats av coronaspridningen?

Eftersom coronaspridningen påverkar företag på olika sätt, måste varje enskilt företag göra en bedömning hur detta ska uttryckas i årsredovisningen.

I avsnittet Textförslag för coronaeffekter i årsredovisningen har vi samlat exempeltexter som kan användas som vägledning när detta ska beskrivas i årsredovisningen.