När öppnar nästa period/räkenskapsår för deklaration/årsredovisning?

Programdelarna för deklaration och årsredovisning öppnas upp senast i nära samband med att räkenskapsåret slutar.

Generellt gäller att perioderna P1-P3 öppnar upp i januari och att period P4 öppnar upp i november.

Exempel

  • Räkenskapsår som slutar januari till augusti 2024 (2024 P1-P3) öppnar i januari 2024.

  • Räkenskapsår som slutar september till december 2024 (2024 P4) öppnar i november 2024.