Kontoplan

Under Underhåll - Kontoplan kan du se vilka konton som importerats till Visma Skatt & Bokslut Pro och till vilket referenskonto som de kopplats. Du kan även se momstyp och momssats.

När du lägger till ett nytt konto kommer programmet att föreslå lämpliga inställningar för kontot efter att det har kopplats till ett referenskonto.

Om du vill ändra inställningarna, klicka på pennsymbolen i kolumnen Redigera.

Du kan använda Rapportcentralen för att skapa en utskrift över alla konton i kontoplanen. Rapporten visar Kontonamn, Referenskonto, Kontogrupp och vart kontot används i deklarationsblanketterna.

Vad är ett referenskonto?

Referenskonton används för att matcha ditt kontonummer mot baskontoplanen.
I programmet används referenskontona för att bestämma följande:

  • kontogruppsrader i balansavstämningen, resultatanalysen samt resultat- och balansräkningen

  • alternativa kontogrupper i balansavstämningen, resultatanalysen och resultat- och balansräkningen

  • momskodsrader i momsrapporten

  • fält i Skatteberäkning

  • fält i deklarationsblanketter

  • fält i Årsredovisning

  • automatiskt skapade systemverifikationer

  • automatiska kontroller i transaktionsanalysen

Relaterade avsnitt