Händelselogg

Under Underhåll - Händelselogg kan du söka efter och visa vanliga programhändelser. Listan visar händelserna i kronologisk ordning, med den senaste först. Varje händelse visas med en sammanfattning av relevanta detaljer, som tidsstämpel, beskrivning, källa, användare och berörd period.

Händelseloggen visar bara händelser efter 2023-04-17.

Du fyller i sökvillkor i den övre delen. Använd Från och Till för att söka efter händelser under en viss tidsperiod, händelsetyp från Källa eller en kombination av flera villkor. Alla händelser som matchar kommer att visas i listan.

Fälten Händelse, Användare och Period är fritextfält. När du skriver något där, filtreras listan direkt.