Rapportcentral

Rapportcentralen hittar du under både period- och årsavslut. Här kan du skapa rapporter och spara dem i pdf-format för att skicka eller skriva ut.

Om du väljer alternativet Bilagor inkluderas som standard alla huvud- och underbilagor. Du kan annars använda Filterikonen för att välja vilka bilagor som ska skrivas ut. Från dialogrutan som dyker upp, kan du välja alla, alla klarmarkerade bilagor, eller välja enstaka bilagor för utskrift.

Observera att om du har med underbilagor i rapporten, och de har uppladdade filer, följer bara filer i PDF-format med i rapporten.

Uppgifterna som inkluderas i PDFen för Resultaträkning och Balansräkning är samma uppgifter som du hittar under Årsavslut - Resultat- och Balansräkning.

Gör enligt nedan:

  1. Markera vilka dokument du vill ha med i PDF:en.

Om du har taggat dina kommentarer kan du välja vilka kommenterar du vill ska ingå i rapporten. Du kan väja mellan Omarkerad och/eller Till kvalitetssäkring.

Om du använder Skatt & Bokslut via Visma Advisor kan du även använda Till Kund-taggen.

  1. Klicka på Skapa rapport.

Rapporten skapas och en förhandsgranskning visas.

  1. Klicka på Ladda ner PDF för att spara rapporten på din dator.

Relaterade avsnitt