Resultatanalys

Resultatanalys hittar du under både Periodavslut och Årsavslut.

När du har markerat ett konto eller en kontogrupp på vänstra sidan, och navigerar mellan vyerna Översikt och Bilagor, kommer kontot eller kontogruppen att fortsätta vara markerat och den relevanta informationen för kontot eller kontogruppen visas i varje vy. Läs mer om de olika vyerna i avsnitten nedan.

Relaterade avsnitt