Arbetsgivaravgift

Syftet med denna bilaga är att underlätta avstämningen av kontot för arbetsgivaravgifter (2731) och att skapa nödvändig dokumentation.

Du kan inte ändra direkt i bilagan. Den sammanställer värden från Balansavstämning - Moms & avgifter - Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag. Läs mer i avsnittet Avstämning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag.

För att ta bort bilagan, gå till avstämningen för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag och avaktivera knappen Skapa Arbetsgivaravgifter- och Skatteavdragsbilagor automatisktt. Detta tar bort bilagan för den aktuella perioden. Detta tar bort bilagan för den aktuella perioden.

Relaterade avsnitt