Skatteavdrag

Syftet med denna bilaga är att underlätta avstämningen av kontot för skatteavdrag (2710) och att skapa nödvändig dokumentation.

Du kan inte ändra direkt i bilagan. Den sammanställer värden från Balansavstämning - Moms & avgifter - Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag. Läs mer i avsnittet Avstämning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag.

För att ta bort bilagan, gå till avstämningen för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag och avaktivera knappen Skapa Bilagorna Arbetsgivaravgift och skatteavdrag automatiskt. Detta tar bort bilagan för den aktuella perioden. Detta tar bort bilagan för den aktuella perioden.

Relaterade avsnitt