K11 - Investeraravdrag

Under Årsavslut - Deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor finns bilagan K11 - Investeraravdrag. Bilagan används för att begära skattereduktion för investeringar i mindre företag.

Investeraravdraget innebär att privatpersoner som investerar i små företag under vissa omständigheter kan få en skatterabatt på 30% på halva investeringsbeloppet. Avdraget gäller vid förvärv av nybildade bolag och vid investeringar i nytt aktiekapital i mindre aktiebolag. Avdraget kan vara maximalt 650 000 kr per person och år.

Om investering har skett i fler än ett företag ska en K11-bilaga per företag lämnas.

Exempel

Exempelbolaget  AB gör en nyemission och erbjudandet innebär att man får teckna aktier för 100 kronor styck. Företaget uppger att alla villkor för investeraravdraget är uppfyllda. Peter tecknar sig för 500 nya aktier och betalar 50 000 kronor för dessa. Investeraravdragets storlek blir då 25 000 kronor (hälften av 50 000 kronor), vilket ger en skattereduktion på 7 500 kronor (25 000 kr x 30 %), det vill säga 15 procent av investeringen. 15 procent av investeringen.

Resultatet från deklarationsbilagan (K11) överförs till fältet 8.7 på INK1-blanketten.

Läs mer på sidorna Så begär du investeraravdrag och Så återför du investeraravdrag på skatteverket.se.

Relaterade avsnitt