T2 - Inkomst av tjänst - hobby m m

Under Årsavslut - Deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor hittar du bilagan T2 - Inkomst av tjänst - hobby mm. Bilagan T2 används för redovisning av skattepliktiga inkomster av hobby, d v s inkomstgivande självständig verksamhet som inte är näringsverksamhet.

Det kan vara exempelvis hemslöjd, trädgårdsodling, djuruppfödning, hästsport, båtuthyrning, biodling och kulturell verksamhet.

 • Har man flera hobbyverksamheter redovisas varje verksamhet för sig på egen blankett.

 • Hobbyverksamhet som visar underskott behöver inte deklareras.

 • Eftersom hobbyverksamhet i allmänhet inte är momspliktigt, redovisas kostnaderna inklusive moms.

Hur fälten funkar i Visma Skatt & Bokslut Pro

I vita fält skrivs värden in manuellt. Gråa fält innehåller värden som systemgenererats eller hämtats från andra ställen i programmet.

Värden i gråa fält kan oftast ändras genom att klicka på menysymbolen som visas när du håller pekaren över fältet och väljer Ändra belopp. När ett belopp har ändrats, blir fältet gulmarkerat. För att återställa värdet håller du återigen pekaren över fältet, klickar på menysymbolen och väljer Återställ. Klicka på bilden nedan för att visa:

Inmatningsfält. Här skriver du själv in värden:

Beräknat fält eller fält där värden hämtats från ett annat ställe i programmet:

Ett fält där beloppet har ändrats manuellt:
 1. Under Inkomster och utgifter, ange:
 • Verksamhetens art.
 • Årets inkomster och utgifter
 • Avdrag för tidigare års underskott.
 • Egenavgifter m m.
 • Resultat.

Om du inte har deklarerat verksamheten de tidigare år, fyll i om du gör avdrag för tidigare års underskott i avsnittet Tidigare års underskott som inte deklarerats.

 1. Fyll i information om:
 • Inkomst
 • Kontanta utgifter
 • Förslitningsavdrag

 • Underskott

Informationen kommer föras över till rätt fält på Underlag INK1.

Relaterade avsnitt