Inlämning till Skatteverket

Under Årsavslut - Deklarationsblanketter - Inlämning lämnar du in din deklaration till Skatteverket.

För aktuella driftsmeddelanden från Skatteverket, exempelvis planerade eller oplanerade incidenter, se deras Statussida.

Deklarationskontroll

När du öppnar sidan för inlämning kommer dina deklarationsblanketter automatiskt kontrolleras efter vanliga fel och inkonsekvenser. Om kontroller upptäcker fel, visas ett meddelande tillsammans med en kort förklaring. Genom att klicka på Gå till kontroll kan du gå direkt till underlaget för att komplettera, uppdatera eller rätta till felet.

Du kan närsomhelst köra kontrollen genom att klicka på knappen Deklarationskontroll från sidorna Skatteberäkning, Årsredovisning och Deklarationsblanketter.

Följande inlämningsmetoder finns tillgängliga:

Automatisk överföring av filer via Skatteverkets API

Visma Skatt & Bokslut Pro stödjer Skatteverkets inlämningsmetod Inkomstdeklaration 2 - Lämna. Alla deklarationsblanketter som hör till Inkomstdeklaration 2 (INK2) kan lämnas in via denna tjänst. Det gäller INK2, INK2R, INK2S, N3B, N4, N7, N8 och N9. Med andra ord finns det inte längre någon anledning att använda den gamla SRU-inlämningen för Inkomstdeklaration 2 (INK2).

Beroende på när ditt räkenskapsår slutar och när du deklarerar, kan tjänsten vara otillgänglig:

 • För räkenskapsår som slutar januari - april öppnar tjänsten i slutet av april.

 • För räkenskapsår som slutar juni - juli öppnar tjänsten i slutet av juni.

 1. Från Inlämningsmetod, välj Inkomstdeklaration 2 - lämna (API).

 2. Ange uppgifter för uppgiftslämnaren (byråns uppgifter).
  1. Den förifyllda informationen kommer från Mina tjänster på vismaspcs.se. De uppgifter som används är de som gäller för den användare som är inloggad i Visma Advisor. Uppgifterna kan ändras genom att aktivera Redigera/återställ uppgiftslämnare. Du kan också logga på Mina tjänster på vismaspcs.se och göra ändringarna där. I det senare fallet slår dock ändringarna igenom både i Visma Advisor och för alla företag i Visma Skatt & Bokslut Pro.

   Om du vill lämna kompletterande information och bifoga den till inkomstdeklarationen, kan du göra det med ett så kallat fritextbrev. Du skapar fritextbrevet under Deklarationsbilagor.

   Läs mer i avsnittet Övriga upplysningar till inkomstdeklarationen (fritextbrev).

 1. Välj Lämna in.

Granskningsunderlaget förs nu över till Skatteverket. Tidpunkten för när den skickades kommer visas i Senaste överföring tillsammans med aktuell status.

För att deklarationen ska anses vara inlämnad, behöver den signeras av företagets firmatecknare eller deklarationsombud från Mina sidor på Skatteverket. Direktlänken dit kommer att visas när den har skickats. Du kan också klicka på länk-ikonen för att kopiera länken och sedan klistra in den, exempelvis i ett mail.

Eftersom det krävs ytterligare rättigheter för hämta signeringsstatusen hos Skatteverket, kan du istället markera manuellt att inkomstdeklarationen har blivit inlämnad och underskriven genom att markera rutan Inkomstdeklarationen är underskriven på Mina sidor och sätta datumet för när det gjordes.

Om du får problem med själva överföringen till Mina sidor på Skatteverket beror det med största sannolikhet på att Skatteverkets tjänst inte är tillgänglig. Om problemet uppstår i andra fall kan det bero på att du har angett negativa belopp i vanliga inmatningsfält.
Kontrollera fälten i INK2, INK2R och INK2S och korrigera vid behov innan du försöker igen.

För aktuella driftsmeddelanden från Skatteverket, exempelvis planerade eller oplanerade incidenter, se deras Statussida.

Överföring av filer med Skatteverkets filöverföringstjänst

 1. Välj om du vill inkludera Inkomstdeklaration 2 (INK2) eller endast deklarationsbilagorna i SRU-filen.
 • När du skapar en SRU-fil för en komplett deklaration INK2 + bilagor), signerar företagets firmatecknare eller deklarationsombud hela deklarationen via Mina sidor på Skatteverket.

 • När du väljer att skapa SRU-filer för alla bilagor, exklusive INK2, måste signering göras antingen via pappersblankett eller via e-tjänsten Inkomstdeklaration på Skatteverket.

 1. Ange uppgifter för uppgiftslämnaren (byråns uppgifter).

Den förifyllda informationen kommer från Mina tjänster på vismaspcs.se. De uppgifter som används är de som gäller för den användare som är inloggad i Visma Advisor. Uppgifterna kan ändras genom att aktivera Redigera/återställ uppgiftslämnare. Du kan också logga på Mina tjänster på vismaspcs.se och göra ändringarna där. I det senare fallet slår dock ändringarna igenom både i Visma Advisor och för alla företag i Visma Skatt & Bokslut Pro.

Om du vill lämna kompletterande information och bifoga den till inkomstdeklarationen, kan du göra det med ett så kallat fritextbrev. Du skapar fritextbrevet under Deklarationsbilagor.

Läs mer i avsnittet Övriga upplysningar till inkomstdeklarationen (fritextbrev).

 1. Välj Ladda ner info.sru.
 1. Välj Ladda ner blanketter.sru.

Filerna sparas ner till din mapp för nedladdade filer.

Du kan inte spara SRU-filerna till en iPad, då du inte kan ladda ner dem till iOS. Det går däremot bra att hämta SRU-filerna till en surfplatta med Android om du använder Chrome som webbläsare.

För att skicka filerna till Skatteverket, gör enligt följande:

 1. Gå till Skatteverkets sida för filöverföring.
 2. Försäkra dig om att det är de senaste SRU-filerna du sparat ner på din dator. Det är filerna info.sru och blanketter.sru som ska lämnas in. Det är viktigt att filerna har dessa filnamn för att inlämningen till Skatteverket ska fungera.
 3. Välj typ av inloggning och följ instruktionerna på Skatteverkets sida för filöverföring.

Skicka deklarationen manuellt

 1. Öpnna Rapportcentralen.

 2. Från Rapport - Deklarationsblanketter, välj de blanketter du vill skicka.

 3. Välj Skapa rapport.

 4. Hovra över Skriv ut-knappen och välj Ladda ner PDF.

 5. Skriv ut PDF-filen, skriv under och skicka den sedan till Skatteverket.

Relaterade avsnitt