Kontrollinställningar

Inställningarna för de automatiska kontrollerna i Visma Skatt & Bokslut Pro hittar du under Transaktionsanalys - Kontrollinställningar.

Visma Skatt & Bokslut Pro har en uppsättning standardkontroller som letar efter avvikelser i bokföringen. Standardkontrollerna kan inte ändras eller tas bort. De kan dock inaktiveras. Standardkontroller är märkta med en hänglåssymbol i statuskolumnen i kontrollinställningsvyn, så att de lätt kan identifieras.

Du kan också skapa egna kontroller och ställa in att de ska leta efter olika saker, som till exempel ovanligt höga belopp, rätt antal transaktioner eller belopp över eller under ett visst värde.

För att skapa din egen kontroll, klicka på knappen Skapa kontroll och fyll i uppgifterna.

Alla kontroller kan kopieras och inaktiveras, men bara de du har skapat själv kan tas bort. För att göra något av detta, klicka på symbolen i kolumnen Åtgärd och välj vad du vill göra.

Om du kopierar en inaktiverad kontroll kommer den nya kontrollen att vara aktiverad. Som standard döljs inaktiva kontroller. Du kan välja att visa inaktiverade kontroller.

Följande kontrolltyper finns tillgängliga:

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.