Mallar för automatiska kontroller

Detta avsnitt gäller för dig som arbetar med Visma Skatt & Bokslut Pro som en redovisningsbyrå.

Under Administration - Mallar kan du skapa och underhålla mallar för dina egna uppsättningar av automatiska kontroller som du vill ska göras för dina kunder. Du kan basera dina mallar på antingen standardkontroller för aktiebolag eller enskild firma (Typ av kund) eller en kunds uppsättning av automatiska kontroller (Kund). När du har skapat en mall anger du vilka kontroller du vill ha med och vilka kunder du vill koppla till mallen.

När du skapar din mall följer ett visst antal standardkontroller med som du kan välja att ha aktiva eller inaktiva, men du kan även skapa dina egna automatiska kontroller. Du kan också ange om en mall ska anges som standardmall för nya kunder.

I tabellen på sidan visas mallens namn, vilken typ av kund mallen avser och hur många kunder som för närvarande är kopplade till mallen. Längst ut till höger i kolumnen Status visas vilken status de olika mallarna har. De olika ikonerna betyder följande:

Röd ikon Mallen tillämpas inte för kunden.
Det finns kunder tillagda till mallen, men mallen är inte tillämpad. Därför används den inte för dessa kunder.
Orange ikon Mallen är inte uppdaterad för alla kunder.
Mallen har redigerats men ändringarna har inte uppdaterats för de kunder som använder mallen.
Grön ikon Mallen är uppdaterad för alla kunder.

Genom att klicka på mallnamnet i kolumnen Namn kommer du in i ett redigeringsläge där mer information om mallen visas. Klickar du på en rad i kolumnen Antal kunder visas vilka kunder som just nu är kopplade till mallen.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.