Visma Skatteprogram

Hur lägger jag upp en teckningsrätt (för noll kronor)?

Välj Ny i Aktiehanteraren, i dialogrutan för Nytt värdepapper markerar du Övriga och skriver in namnet på teckningsrätten. Observera att aktien och teckningsrätten inte får ha samma benämning. (Ange exempelvis teckningsrätten som aktiens namn med ändelsen TR.)

För att registrera händelser på teckningsrätterna som du fått klickar du på OK. Ange datum för händelsen och välj Tilldelning. Skriv in antalet erhållna teckningsrätter.

När du sedan använder teckningsrätterna för att köpa nya aktier väljer du Utnyttjad som händelse. Händelse Utnyttjad används för att nollställa ett värdepapper utan att kapitalvinst/förlust beräknas.

Har du teckningsrätt med anskaffningsvärde större än noll kan du läsa mer i avsnittet Så hanteras olika värdepapper.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...