Jag kan inte aktivera via internet på grund av brandvägg eller policy

Du kan ändra inställningen i din brandvägg eller välja alternativet att få en licensnyckel skickad till dig.

Om du väljer att få en licensnyckel skickad till dig, startar du programmet och följer guiden om aktivering av program. Genom att välja alternativet Datorn har ingen anslutning till Internet kommer du till nästa steg där du kan välja hur du vill att vi ska skicka licensnyckeln till dig. Du kan få licensnyckeln via e-post, fax eller brev, och den måste skrivas in manuellt i guiden.

Om du väljer att ändra inställningen i din brandvägg är det beroende av program vilken fil du ska godkänna. Om du behöver hjälp med att ändra inställningarna i din brandvägg, ber vi dig kontakta din brandväggsleverantör.

Under 20 dagar från installationen kan du arbeta i programmet utan att aktivera det. Tänk på att aktivera ditt program i god tid.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.