Hur gör jag en import från INK4 till N3A?

Skapa först en skattfil för Handelsbolaget och gör deklaration på INK4.

Skapa sedan en skattfil för privatpersonen. På blankett N3A kan import av delägaruppgifter ske från INK4, via knappen Import från INK4. Om du, för privatpersonen, istället skapar en kalkyl Näringsverksamhet Firma/HB kan importen från INK4 göras även där.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.